Dilekçenizin işleme konulabilmesi için aşağıdaki formun bilgisayar ortamında doldurulup gönderilmesi veya çıktısı alınıp doldurulduktan sonra taranarak(scan),şikayetinizi destekleyen dökümanlarla birlikte sıkıştırılıp (“rar” veya “zip”) tek dosya halinde veya (10 MB dan fazla olması halinde) birden fazla dosya şeklinde edilekce@cm.gov.nc.tr adresine göndermeniz gerekmektedir. ** Dilekçenizin ek/ekleri yok ise “rar”, “zip” halinde sıkıştırılmasına gerek yoktur. Çıktısı alınan formun pdf olarak gönderilmesi yeterlidir. *** Göndermiş olduğunuz dilekçe, alındıktan sonra, telefon ve/veya eposta aracılığı ile gerçek kişiliğiniz tesbit edildikten sonra işleme konulacaktır.
1. Kimlik Bilgileri
KKTC. Kimlik Numarası
 
Adı
 
Soyadı
 
Ünvanı
 
Adres:(İkametgah veya İş)
 
Telefon Numarası
 
Fax Numarası
E-Mail
 
2. Dilekçe Hakkında
A- Şikayet Edilen Makam
B- Talebiniz ile İlgili Yargıya Başvuruldu mu?
C- Talebinizi Daha Önce İdari Makamlara Yönelttiniz mi? Hangi Makamlara Başvurduğunuzu Tarihleriyle Bildiriniz .(Başvuruda bulunduğunuzu gösteren belgeleri ve alınan cevabi yazıları elden Cumhuriyet Meclisine ulaştırmanız gerekmektedir.)
D- Kısaca Dilek veya Şikayetinizi Anlatınız .
E- Şikayetinizi Destekleyen Belgelerin Konu Başlıklarını Aşağıya Yazarak Listeleyiniz.Belgelerin Gerçek Nüshalarını ise Cumhuriyet Meclisine Elden Ulaştırınız.
(Dilekçeniz ilgili belgeler Cumhuriyet Meclisine ulaştığı tarihten itibaren işleme girecektir.)