GENEL KURULDAN ONAYLANAN YASALAR
Kabul TarihiYasalarYasa Detayı
2019Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik No:2) Yasası
2019Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasası
2019Organize Sanayi Bölgeleri (Değişiklik) Yasası
2019Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi (Değişiklik)Yasası
2019Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası