YASA GÜCÜNDE KARARNAMELER
TarihYasa Gücünde KararnamelerYasa Detayı
28/06/2019Sosyal Güvenlik Yasasının Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen 110'uncu Maddesinin Uygulanmasının Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname
28/06/2019Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasasının Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen Geçici 8'inci Maddesinin (4)'üncü Fıkrasının Uygulanmasının Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname
28/06/2019Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasasının Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen 9'uncu Maddesinin Uygulanmasının Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname
28/06/2019Güvenlik Kamu Görevlileri Yasasının Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen 28'inci Maddesinin Uygulanmasının Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname
28/06/2019Vakıflar Örgütü Ve Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasasının Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen 51'inci Maddesinin Uygulanmasının Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname
28/06/2019Kamu Sağlık Çalışanları Yasasının Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen 23'üncü Maddesinin Uygulanmasının Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname
28/06/2019Sivil Savunma Teşkilatı Personel Yasasının Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen 24'üncü Maddesinin Uygulanmasının Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname
28/06/2019Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) Yasasının Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen 40'ıncı Maddesinin Uygulanmasının Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname
28/06/2019Öğretmenler Yasasının Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen 53'üncü Maddesinin Uygulanmasının Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname
28/06/2019Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş Yasasının Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen 36'ncı Maddesinin Uygulanmasının Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname
28/06/2019Emeklilik Yasasının Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen 31'inci Maddesinin Uygulanmasının Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname.
28/06/2019Kamu Görevlileri Yasasının Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen 25'inci Maddesinin Uygulanmasının Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname
02/01/2019İhtiyat Sandığı fonundan yapılacak ödemeler hakkında Yasa Gücünde Kararname
13/12/2018Kamu İhale Yasasının 17'nci Maddesi Hakkında Yasa Gücünde Kararnamenin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yasa Gücünde Kararname
26/10/2018Kamu İhale Yasasının 17'nci Maddesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname
19/09/2018Tüketicilerin Fahiş Fiyatlardan Korunmasına İlişkin Yasa Gücünde Kararname
14/09/2018Devlet Emlak ve Malzeme Dairesinin Dört Bin Amerikan Doları ve Altındaki Sözleşmelerden Doğan Alacaklarında Döviz Kurunun Sabitlenmesi ve Tahsilatın Hızlandırılmasına İlişkin Yasa Gücünde Kararname
14/09/2018Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bankacılık Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname
14/09/2018Eğitim ve Sağlık Alanlarında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımları ile Toprak Ürünleri Kurumunun Yapacağı Spot Alımlarında Kamu İhale Yasası Kurallarının, Üç aylık Bir Süre İçin Uygulanmamasına İlişkin Yasa Gücünde Kararname
07/09/2018Kıbrıs Vakıflar İdaresi Tarafından Döviz Cinsinden Yapılmış Olan 2000 Sterlin ve Altındaki Kira Sözleşmelerinde, 1 Eylül 2018-30 Kasım 2018 Dönemi Aylık Kira Ödemelerinin Döviz Kurunun Sabitlenmesinin Düzenlenmesine İlişkin Yasa Gücünde Kararname.
01/09/2018Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası Hakkında Yasa Gücünde (Değişiklik) Kararnamesi (Maliye Komitesi)
01/09/2018Kamu Sağlık Çalışanları Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname (Maliye Komitesi)
01/09/2018Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) Ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname (Maliye Komitesi)
01/09/2018Kamu Görevlileri Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname
01/09/2018Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname
31/08/2018Gemilerle İlgili Harçlar ve Ücretler Yasası Uyarınca Tahsil Edilen Liman Ücretlerinde Uygulanacak Dolar Kurunun Sabitlenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname (Maliye Kom.)
31/08/2018Deniz Ticaret (Vergi Yükleme Hükümleri) Yasası Uyarınca Tahsil Edilen Liman Ücretlerinde Uygulanacak Dolar Kurunun Sabitlenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname (Maliye Kom.)
31/08/2018Kamu Sağlık Çalışanları Yasası Hakkında Yasa Gücünde (Değişiklik) Kararnamesi (Maliye Komitesi)
31/08/2018Kamu Görevlileri Yasası Hakkında Yasa Gücünde (Değişiklik) Kararnamesi (Maliye Komitesi)
31/08/2018Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) Ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası Hakkında Yasa Gücünde (Değişiklik) Kararnamesi (Maliye Komitesi)
29/08/2018Döviz ve Türk Lirası Cinsinden Yapılan Sözleşmelerde Kira Geliri Tutarlarının ve Stopajının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Yasa Gücünde Kararname
17/08/2018Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) Ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname
17/08/2018Kamu Görevlileri Yasası hakkında Yasa Gücünde Kararname
17/08/2018Kamu Sağlık Çalışanları Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname
17/08/2018Mali Düzenlemeye İlişkin Yasa Gücünde Kararname
17/08/2018Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname
03/08/2018Kamu Çalışanları'nın Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname
03/08/2018Milletvekilliği ile Bağdaşmayan Görevler, Siyasal Kamu Görevlilerinin Ödenekleri ve Emeklilik Haklarına İlişkin Yasanın 7'nci Maddesinin Uygulanmasının Düzenlenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname
13/08/2013Belediyelerin Sokak Işıklandırmalarına Ait Elektrik Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yasa Gücünde Kararname
13/08/2013Sokak Lambalarına Enerji Temini, Tahsilatı ve İdaresi Hakkında Yasa Gücünde Kararname