YASA TASARI VE ÖNERİLERİ
Yasa ve Tasarılar için herhangi bir öneriniz varsa ÖNERİ GÖNDER bağlantısına tıklayınız.
TarihYasa Tasarıları ve Yasa ÖnerileriYasa Detayı 
31/10/20192020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı (Maliye Komitesi) Öneri Gönder
31/10/20192020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı (Gelirler Cetveli) (Maliye Komitesi) Öneri Gönder
31/10/20192020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı (Gerekçe) (Maliye Komitesi) Öneri Gönder
30/09/2019Kredi Kartı ve Banka Kartı ile Yapılan Perakende Mal ve Hizmet Alımlarına İade Yapılması (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Maliye Komitesi) Öneri Gönder
29/01/2019Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik No:2) Yasa Tasarısı (İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi) Öneri Gönder
28/02/2019Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Hukuk Komitesi) Öneri Gönder
22/10/2019Kıbrıs bTürk Liman İşçileri Şirketi (Değ) Yasa Tasarısı Öneri Gönder
21/03/2019Mal ve Hizmetler Yasa Tasarısı (Maliye Komitesi) Öneri Gönder
21/03/2019Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Maliye Komitesi) Öneri Gönder
21/03/2019Köy ve Mahalle İhtiyar Heyetleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Maliye Komitesi) Öneri Gönder
20/11/2019Gemilerle İlgili Harçlar Ve Ücretler (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Maliye Komitesi) Öneri Gönder
19/11/2019Anayasanın 159'uncu Maddesinin (1)'inci Fıkrasının (b) Bendi Kapsamına Giren Taşınmaz Malların Tazmini, Takası ve İadesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Hukuk Komitesi) Öneri Gönder
19/11/2019Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Motorlu Araç Satıcıları ve İthalatçıları Birliği Yasa Tasarısı Öneri Gönder
18/09/2019Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Maliye Komitesi) Öneri Gönder
18/09/2019Matrah Artırımı ve Mali Düzenlemeye İlişkin (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı (Maliye Komitesi) Öneri Gönder
18/02/2019Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı (İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi) Öneri Gönder
17/10/2019Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Haritacılık Alanında Yapılan İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı (Hukuk Komitesi) Öneri Gönder
17/10/2019Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Haritacılık Alanında Yapılan İşbirliği Protokolü (Cetvel) (Hukuk Komitesi) Öneri Gönder
17/10/2019Emlakçıların Kayıt ve İşlemleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Hukuk Komitesi) Öneri Gönder
16/09/2019Sanayi Sicil Yasa Tasarısı (İdari Kom) Öneri Gönder
16/09/2019Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı (İdari Kom) Öneri Gönder
15/10/2019Şans Oyunları (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Maliye Komitesi) Öneri Gönder
12/04/2019Tüketicilerin Korunmasına İlişkin Gıdaların Resmi Kontrolü Ve Hijyen Yasa Tasarısı (AB Komitesi) Öneri Gönder
11/11/2019Sivil Savunma Teşkilatı Personel (Değişiklik) Yasa Tasarısı (İdari Komite) Öneri Gönder
11/11/2019Sivil Havacılık Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları)(Değişiklik) Yasa Tasarısı (İdari Komite) Öneri Gönder
11/08/2019Hava Limanları Hizmetler ve Limanlar (Ücretleri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Maliye Komitesi) Öneri Gönder
10/02/2019Yayın Yüksek Kururlu Kuruluş, Denetleme ve Düzenleme Yasa Tasarısı (Hukuk Komitesi) Öneri Gönder
08/04/2019Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı (idari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi) Öneri Gönder
27/12/2018Kıbrıs Türk Optik Gözlükçüler Birliği Yasa Tasarısı (İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi) Öneri Gönder
25/09/2018Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı (İdari Komite) Öneri Gönder
24/07/2018Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Yasa Tasarısı (Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi) Öneri Gönder
21/05/2018Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası (Değişiklik) Yasa Tasarısı (İdari Komite) Öneri Gönder
16/08/2018Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Yasa Tasarısı (Maliye Komitesi) Öneri Gönder
10/08/2018Hasta Hakları Yasa Tasarısı (İdari Komite) Öneri Gönder
10/03/20191962 Zorla Mal İktisabı (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Hukuk Komitesi) Öneri Gönder
09/05/2018Kuzey Kıbrıs Muhasebe ve Denetim Meslek Yasa Tasarısı (Maliye Komitesi) Öneri Gönder
09/05/2018Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi (Kuruluş, Göreve ve Çalışma Esasları) (Değ) Yasa Tasarısı (Maliye Komitesi) Öneri Gönder
09/05/2018Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı (Maliye Komitesi) Öneri Gönder
09/05/2018Turizm ve Seyahat Acenteleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı (İdari Komite) Öneri Gönder
09/05/2018Lisanlı Harita Kadastro Mühendislik Büroları ve Şirketleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı (İdari Komite) Öneri Gönder
09/04/2018Hayvan Islahı Yasa Tasarısı (AB Komitesi) Öneri Gönder
06/06/2018Şirketler (Değişiklik) Yasa Tasarısı (İdari Komite) Öneri Gönder
06/06/2018Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı (İdari Komite) Öneri Gönder
06/06/2018Bilişim Suçları Yasa Tasarısı (Hukuk Komitesi) Öneri Gönder
02/08/2018Hazine ve Muhasebe Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı (İdari Komite) Öneri Gönder
02/08/2018Barış Harekatından Önce Yabancılardan Sözleşme ile Satın Alınan Taşınmaz Malların Kaydını Düzenleyen (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Hukuk Kom.) Öneri Gönder
15/03/2017KKTC ile TC Hükümeti Arasında E-Devlet Projesinin Yürütülmesine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı (Hukuk K) Öneri Gönder
05/08/2019Bayrak Radyo Televizyon Kurumu 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı Öneri Gönder