MECLİS ORTAK DEKLERASYONLARI
TarihAçıklamaDeklerasyon Metni için tıklayınız...
03/10/20163 EKİM 2016 TARİHLİ TÜRKİYE CUMHURYETİNDE 15 TEMMUZ 2015 TARİHİNDE YAŞANAN DARBENİN KINANMASINA İLİŞKİN ORTAK DEKLARASYON
13/12/2016K.K. T. C. CUMHURİYET MECLİSİ TERÖRÜ KINAMA ORTAK DEKLARASYONU
13/02/2017KKTC CUMHURİYET MECLİSİNİN GKRY TEMSİLCİLER MECLİSİ TARAFINDAN ENOSİS PLEBİSİTİNİN OKULLARDA ANILMASI KARARININ KINANMASINA
14/12/2014CUMHURİYET MECLİSİ’NİN KÜLTÜREL MİRAS OLAN HELLİMİN RUM TARAFINCA TEK TARAFLI COĞRAFİ MENŞE OLARAK TESCİLLENMEK İSTEMESİNE YÖNELİK ORTAK DEKLERASYONU
12/01/2015CUMHURİYET MECLİSİ BAŞKANI, CUMHURİYET MECLİSİ’NDE TEMSİL EDİLEN SİYASİ PARTİLER İLE BİRLİKTE GENELDE DÜNYADA ÖZELDE FRANSA’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN TERÖR SALDIRISINI KINAYAN MESAJ YAYINLAMIŞTIR
03/02/2014MECLİSTE TEMSİL EDİLEN CTF/BG, DP/UG ve TDP, KIBRISLI TÜRKLERİN AVRUPA PARLAMENTOSUNDAKİ TEMSİLİYET HAKLARININ GASPI İLE İLGİLİ ORTAK AÇIKLAMASI