DİĞER KOMİTELER
LÜTFEN SEÇİNİZ
Komite AdıKomite Detayı
Yasalardaki Cinsiyet Ayrımcılığını İzleme Komitesi
Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite
Çevre Komitesi
Kültür Varlıklarını Koruma Komitesi
Cumhuriyet Meclisi Dışilişkiler ve Yurtdışı Etkinlikler (Temas) Kurulu
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parlamentosu ile Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu Arasında Dostluk Grubu
Yerel Yönetimler Mevzuatına İlişkin Düzenlemeleri Hazırlamak ve Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite