YASA TASARI VE ÖNERİLERİ
Yasa ve Tasarılar için herhangi bir öneriniz varsa ÖNERİ GÖNDER bağlantısına tıklayınız.
TarihYasa Tasarıları ve Yasa ÖnerileriYasa Detayı 
07/12/2021Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Maliye Komitesi) Öneri Gönder
30/09/2021İnsan Hücre, Doku ve Organ Nakli ile İlgili Kuralları Düzenleyen (Değişiklik) Yasa Tasarısı (İdari Komite) Öneri Gönder
24/09/2021KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Arasında Karayolu Master Planı 2021-2022 Uygulama Protokolü (Onay) Yasa Tasarısı (Protokol) Öneri Gönder
24/09/2021KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Arasında Karayolu Master Planı 2021-2022 Uygulama Protokolü (Onay) Yasa Tasarısı (HUKUK KOM.) Öneri Gönder
23/09/2021Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Sağlık Alanında İşbirliği Protokolü’nün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı Eki (hukuk, siyasi işler ve dışilişkiler kom.) Öneri Gönder
23/09/2021TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ASKERİ SAĞLIK ALANINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ’NÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNMASINA İLİŞKİN (ONAY) YASA TASARISI (HUKUK, SİYASİ İŞLER VE DIŞİLİŞKİLER KOM.) Öneri Gönder
02/09/2021Akaryakıt (Depolama, Nakliye ve Satış) (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Hukuk Kom.) Öneri Gönder
26/08/2021NAKDİ VARLIKLARA İLİŞKİN MALİ DÜZENLEME HAKKINDA YASA TASARISI (MALİYE KOM.) Öneri Gönder
26/08/2021TC HÜKÜMETİ İLE KKTC HÜKÜMETİ ARASINDA ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİNİN KKTC'DE EĞİTİM-ARAŞTIRMA YERLEŞKELERİ (ASBÜ-KKTC) KURMASINA İLİŞKİN ANLAŞMANIN UYGUN BULUNMASINA İLİŞKİN (ONAY) YASA TASARISI (HUKUK KOM.) Öneri Gönder
20/08/2021Sivil Havacılık Güvenlik Yasa Tasarısı (İdari Komite) Öneri Gönder
13/07/2021Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı (İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi) Öneri Gönder
13/07/2021Organize Sanayi Bölgeleri Yasa Tasarısı (Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi) Öneri Gönder
13/07/2021Elektronik Haberleşme (Değ) Yasa Tasarısı (Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi) Öneri Gönder
30/06/2021KKTC HÜKÜMETİ İLE TC HÜKÜMETİ ARASINDA E-DEVLET HİZMETLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜNÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNMASINA İLİŞKİN (ONAY) YASA TASARISI (HUKUK KOM.) Öneri Gönder
13/07/2021KKTC HÜKÜMETİ İLE TC HÜKÜMETİ ARASINDA E-DEVLET HİZMETLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜNÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNMASINA İLİŞKİN (ONAY) YASA TASARISI (PROTOKOL)(Hukuk Kom.) Öneri Gönder
30/06/2021Sivil Havacılık (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı (İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi) Öneri Gönder
30/06/2021Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi Kurulumuna İlişkin Protokol (Onay) Yasa Tasarısı (Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi) Öneri Gönder
30/06/2021Kozmetik Ürünleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi) Öneri Gönder
13/07/2021Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi) Öneri Gönder
13/07/2021Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum (Değişiklik) Yasa Tasarısı (İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi) Öneri Gönder
13/07/2021İş (Değişiklik) Yasa Tasarısı (İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi) Öneri Gönder
03/06/2021Kıbrıs Vakıflar İdaresi Kiracılarının Birikmiş Kira ve Gecikme Zammı Borçlarının Tahsili ile İlgili Kuralların Düzenlenmesi (Geçici Kurallar) (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Maliye Kom.) Öneri Gönder
03/06/2021Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Maliye Komitesi) Öneri Gönder
21/05/2021Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun Dizel Santral Makinalarının ve Aksamlarının Bakımı ve Beklenmedik Arızaların Tamir ve Onarımına İlişkin Yasa (Maliye K.) Öneri Gönder
12/05/2021Emeklilik (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Maliye Kom.) Öneri Gönder
12/05/2021Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı (İdari Kom.) Öneri Gönder
30/04/2021İş (Değişiklik) Yasa Tasarısı (İdari Komite) Öneri Gönder
30/04/2021Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası Teşkilat (Değişiklik) Yasa Tasarısı (İdari Komite) Öneri Gönder
26/04/2021Genel Tarım Sigortası Fonu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı (Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi) Öneri Gönder
26/04/2021Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasa Tasarısı (İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi) Öneri Gönder
26/04/2021Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi) Öneri Gönder
26/04/2021Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi) Öneri Gönder
26/04/2021Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Yasa Tasarısı (İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi) Öneri Gönder
22/04/2021Zeytin ve Zeytin Ürünleri Yasa Tasarısı (İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi) Öneri Gönder
22/04/2021Emlakçıların Kayıt ve İşlemleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi) Öneri Gönder
22/04/2021İş (Değişiklik) Yasa Tasarısı (İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi) Öneri Gönder
26/04/2021Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Seçimlerinin Yenilenmesine İlşkin Yasa Tasarısı (Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi) Öneri Gönder
13/04/2021Yapı İnşaatı ve Teknik İşler Müteahhitleri Kayıt ve Denetim (Değişiklik) Yasa Tasarısı (İdari) Öneri Gönder
13/07/2021Merkezi Cezaevi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı (İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi) Öneri Gönder
13/07/2021Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasasının Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen 35’inci Maddesinin Uygulanmasının 4 Ay Süre İle Durdurulmasına İlişkin (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı(Maliye Kom.) Öneri Gönder
13/07/2021Sosyal Güvenlik Yasasının Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen 110’uncu Maddesinin Uygulanmasının 4 Ay Süre İle Durdurulmasına İlişkin (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı (Maliye Kom.) Öneri Gönder
13/07/2021Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasasının Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen Geçici 8’inci Maddesinin (4)’üncü Fıkrasının Uygulanmasının 4 Ay Süre İle Durdurulmasına İlişkin (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı (Maliye Kom.) Öneri Gönder
13/07/2021Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasasının Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen 9’uncu Maddesinin Uygulanmasının 4 Ay Süre İle Durdurulmasına İlişkin (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı (Maliye Kom.) Öneri Gönder
13/07/2021Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasasının Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen 51’inci Maddesinin Uygulanmasının 4 Ay Süre İle Durdurulmasına İlişkin (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı (Maliye Kom.) Öneri Gönder
13/07/2021Güvenlik Kamu Görevlileri Yasasının Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen 28’inci Maddesinin Uygulanmasının 4 Ay Süre ile Durdurulmasına İlişkin (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı (Maliye Kom.) Öneri Gönder
13/07/2021Kamu Sağlık Çalışanları Yasasının Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen 23’üncü Maddesinin Uygulanmasının 4 Ay Süre ile Durdurulmasına İlişkin (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı (Maliye Kom.) Öneri Gönder
13/07/2021Sivil Savunma Teşkilatı Personel Yasasının Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen 24’üncü Maddesinin Uygulanmasının 4 Ay Süre İle Durdurulmasına İlişkin (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı (Maliye Kom.) Öneri Gönder
13/07/2021Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) Yasasının Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen 40’ıncı Maddesinin Uygulanmasının 4 Ay Süre İle Durdurulmasına İlişkin (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı (Maliye Kom.) Öneri Gönder
13/07/2021Öğretmenler Yasasında Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen 53’üncü Maddesinin Uygulanmasının 4 Ay Süre İle Durdurulmasına İlişkin (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı (Maliye Kom.) Öneri Gönder
13/07/2021Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş Yasasının Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen 36’ncı Maddesinin Uygulanmasının 4 Ay Süre İle Durdurulmasına İlişkin (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı (Maliye Kom.) Öneri Gönder
13/07/2021Emeklilik Yasasının Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen 31’inci Maddesinin Uygulanmasının 4 Ay Süre İle Durdurulmasına İlişkin (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı (Maliye Kom.) Öneri Gönder
13/07/2021Kamu Görevlileri Yasasının Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen 25’inci Maddesinin Uygulanmasının 4 Ay Süre İle Durdurulmasına İlişkin (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı (Maliye Kom.) Öneri Gönder
13/07/2021Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi) Öneri Gönder
13/07/2021Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu (Kuruluş,Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı (İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi) Öneri Gönder
23/03/2021Gümrük Vergileri Tarife (Değişiklik) Yasa Tasarısı (AB Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite) Öneri Gönder
13/07/2021Gümrük ve İstihsal (Değişiklik) Yasa Tasarısı (AB Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite) Öneri Gönder
09/03/2021Dış Ticaret (Düzenleme ve Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Maliye Komitesi) Öneri Gönder
22/02/2021KAMU SAĞLIK ÇALIŞANLARI (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARASI (İDARİ KOMİTE) Öneri Gönder
22/02/2021TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI (MALİYE KOMİTESİ) Öneri Gönder
07/01/20212019 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı (Sayıştay Kom.) Öneri Gönder
13/07/2021KIBRIS TÜRK ECZACILAR BİRLİĞİ (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI (İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi) Öneri Gönder
19/08/2020AMBALAJLANMIŞ KAYNAK SUYU VE İÇME SUYU (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI (İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi) Öneri Gönder
19/08/2020DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE ELEKTRONİK DEVLET İDARESİ (DD-EDİ) YASA TASARISI (AB Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite) Öneri Gönder
13/07/2021KAMU İHALE (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI (Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi) Öneri Gönder
19/08/2020KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI (İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi) Öneri Gönder
19/08/2020MERKEZİ İHALE KOMİSYONU VE BAŞKANLIĞI (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASA TASARISI (İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi) Öneri Gönder
12/08/2020 YOL GÜVENLİĞİ YASA TASARISI Öneri Gönder
19/08/2020TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI (İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi) Öneri Gönder
19/08/2020KAN VE KAN BİLEŞENLERİNİN KALİTE VE GÜVENLİĞİ YASA TASARISI (İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi) Öneri Gönder
05/08/2020GENÇLİK DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASA TASARISI’NIN dari (İdari Komite) Öneri Gönder
30/07/2020Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği Yasa Tasarısı (İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi) Öneri Gönder
24/07/2020 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KALKINMA BANKASI TEŞKİLAT (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISININ Öneri Gönder
24/07/2020KIBRIS TÜRK ELEKTRİK MÜTEAHHİTLERİ BİRLİĞİ YASA TASARISI Öneri Gönder
14/07/2020MOTORLU ARAÇLAR VE YOL TRAFİK (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI (Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi) Öneri Gönder
09/06/2020Taşınmaz Mal Edinme Ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Hukuk Komitesi) Öneri Gönder
28/04/2020Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimi Yasa Tasarısı (İdari Kom) Öneri Gönder
13/07/2021Özel Güvenlik Hizmetleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Hukuk Komitesi) Öneri Gönder
09/03/2020Kurumlar Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Maliye Komitesi) Öneri Gönder
04/03/2020Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Maliye Komitesi) Öneri Gönder
17/02/2020Taşınmaz Mal (Tasarruf Kayıt ve Kıymet Takdiri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Hukuk Komitesi) Öneri Gönder
13/02/2020Hal Yasa Tasarısı (AB Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite) Öneri Gönder
07/02/2020İhtiyat Sandığı (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Maliye Komitesi) Öneri Gönder
30/01/2020Kurumlar Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Maliye Komitesi) Öneri Gönder
30/01/2020Taşınmaz Mal Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Maliye Komitesi) Öneri Gönder
30/01/2020Şans Oyunları Hizmetleri Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Maliye Komitesi) Öneri Gönder
30/01/2020Katma Değer Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Maliye Komitesi) Öneri Gönder
30/01/2020Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Maliye Komitesi) Öneri Gönder
19/12/2019Tüketicileri Koruma (Değişiklik) Yasa Tasarısı (İdari Komite) Öneri Gönder
13/07/2021Rekabet (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Maliye Komitesi) Öneri Gönder
27/12/2019Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı (Onay) Yasa Tasarısı (Hukuk Komitesi) Öneri Gönder
13/07/2021Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Motorlu Araç Satıcıları ve İthalatçıları Birliği Yasa Tasarısı (İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi) Öneri Gönder
15/10/2019Şans Oyunları (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Maliye Komitesi) Öneri Gönder
10/02/2019Yayın Yüksek Kururlu Kuruluş, Denetleme ve Düzenleme Yasa Tasarısı (Hukuk Komitesi) Öneri Gönder
30/09/2019Kredi Kartı ve Banka Kartı ile Yapılan Perakende Mal ve Hizmet Alımlarına İade Yapılması (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Maliye Komitesi) Öneri Gönder
18/09/2019Matrah Artırımı ve Mali Düzenlemeye İlişkin (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı (Maliye Komitesi) Öneri Gönder
09/07/2020Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Maliye Komitesi) Öneri Gönder
13/07/2021Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı (idari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi) Öneri Gönder
29/01/2019Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik No:2) Yasa Tasarısı (İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi) Öneri Gönder
10/03/20191962 Zorla Mal İktisabı (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Hukuk Komitesi) Öneri Gönder
18/02/2019Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı (İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi) Öneri Gönder
21/03/2019Köy ve Mahalle İhtiyar Heyetleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Maliye Komitesi) Öneri Gönder
21/03/2019Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Maliye Komitesi) Öneri Gönder
09/05/2018Lisanlı Harita Kadastro Mühendislik Büroları ve Şirketleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı (İdari Komite) Öneri Gönder
09/05/2018Turizm ve Seyahat Acenteleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı (İdari Komite) Öneri Gönder
27/12/2018Kıbrıs Türk Optik Gözlükçüler Birliği Yasa Tasarısı (İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi) Öneri Gönder
25/09/2018Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı (İdari Komite) Öneri Gönder
13/07/2021Hayvan Islahı Yasa Tasarısı (AB Komitesi) Öneri Gönder
10/08/2018Hasta Hakları Yasa Tasarısı (İdari Komite) Öneri Gönder
24/07/2018Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Yasa Tasarısı (Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi) Öneri Gönder
02/08/2018Hazine ve Muhasebe Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı (İdari Komite) Öneri Gönder
06/06/2018Şirketler (Değişiklik) Yasa Tasarısı (İdari Komite) Öneri Gönder
09/05/2018Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı (Maliye Komitesi) Öneri Gönder
09/05/2018Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi (Kuruluş, Göreve ve Çalışma Esasları) (Değ) Yasa Tasarısı (Maliye Komitesi) Öneri Gönder
09/05/2018Kuzey Kıbrıs Muhasebe ve Denetim Meslek Yasa Tasarısı (Maliye Komitesi) Öneri Gönder