En Son Eklenenler
TarihBaşlıkDetayı
30/09/2021İnsan Hücre, Doku ve Organ Nakli ile İlgili Kuralları Düzenleyen (Değişiklik) Yasa Tasarısı (İdari Komite)
30/09/2021Eylül 2021 - Şubat 2022 Dönemi Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası Kapsamında Sigortalı Olanlara Uygulanacak Prim Desteği Hakkında Yasa Gücünde Kararnamenin Değiştirilmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname (Meliye K.)
30/09/2021Eylül 2021 - Şubat 2022 Dönemi Sosyal Güvenlik Yasası Kapsamında Sigortalı Olanlara Uygulanacak Prim Desteği Hakkında Yasa Gücünde Kararnamenin Değiştirilmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname (Maliye K.)
24/09/2021KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Arasında Karayolu Master Planı 2021-2022 Uygulama Protokolü (Onay) Yasa Tasarısı (Protokol)
24/09/2021KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Arasında Karayolu Master Planı 2021-2022 Uygulama Protokolü (Onay) Yasa Tasarısı (HUKUK KOM.)
23/09/2021Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Sağlık Alanında İşbirliği Protokolü’nün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı Eki (hukuk, siyasi işler ve dışilişkiler kom.)
23/09/2021TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ASKERİ SAĞLIK ALANINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ’NÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNMASINA İLİŞKİN (ONAY) YASA TASARISI (HUKUK, SİYASİ İŞLER VE DIŞİLİŞKİLER KOM.)
23/09/2021Eylül 2021 -Şubat 2022 Dönemi Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası Kapsamında Sigortalı Olanlara Uygulanacak Prim Desteği Hakkında Yasa Gücünde Kararname (Maliye K.)
23/09/2021Eylül 2021 -Şubat 2022 Dönemi Sosyal Güvenlik Yasası Kapsamında Sigortalı Olanlara Uygulanacak Prim Desteği Hakkında Yasa Gücünde Kararname (Maliye K.)
07/09/2021Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası Kapsamında Olan Sigortalıların Gecikmiş Prim Borçlarının Başvuru ve Ödeme Süresinin Uzatılması Hakkında Yasa Gücünde Kararnamenin Değiştirilmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname No:2 (Maliye Komitesi)
07/09/2021Öğrenci Ehliyeti geçerlilik süresi 15 Mart 2020 ile 31 Ekim 2021 tarihleri arasında hitam bulan kişilerin, Öğrenci Ehliyeti hitam süresinin 31 Ekim 2021 tarihine kadar herhangi bir ücret alınmaksızın uzatılması hakkında Yasa Gücünde Kararname (Maliye Komitesi)
07/09/2021Sosyal Güvenlik Yasası Kapsamında Olan Sigortalıların Gecikmiş Prim Borçlarının Başvuru ve Ödeme Süresinin Uzatılması Hakkında Yasa Gücünde Kararnamenin Değiştirilmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname No:2 (Maliye Komitesi)
02/09/2021Akaryakıt (Depolama, Nakliye ve Satış) (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Hukuk Kom.)
02/09/2021Belediyelerin ve Bölge Sular Komitesince Oluşturulan Sulama Birliklerinin Kıbrıs Türk Elektrik Kurumuna Olan Borçlarının Yapılandırılması Hakkında Yasa Gücünde Kararnamenin Yürürlükten Kaldırılmasıyla İlgili Yasa Gücünde Kararname (Maliye Kom.)
02/09/2021Belediyelerin ve Bölge Sular Komitesince Oluşturulan Sulama Birliklerinin Kıbrıs Türk Elektrik Kurumuna Olan Borçlarının Yapılandırılması Hakkında Yasa Gücünde Kararname (Maliye Kom.)