YASALAR
Lütfen Tarih Seçiniz :
Yasalarda Detaylı Arama :
 
       
YasalarSayıYasa Detayı
Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasası01
Sosyal Sigortalar Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasası 02
Ülkede Yaşanan Ekonomik Kriz Nedeniyle Sosyal Sigortalar Yasasına Tabi Sigortalıların Ödemesi Gereken Prim Miktarında % 1.5 İndirim Yapılması ve Ödenmemiş Prim Borçlarına Ait Gecikme Zamlarının İndirilmesine İlişkin (Geçici Kurallar) Yasası 03
Ülkede Yaşanan Ekonomik Kriz Nedeniyle Sosyal Güvenlik Yasasına Tabi Sigortalıların Ödemesi Gereken Prim Miktarında % 1.5 İndirim Yapılması ve Ödenmemiş Prim Borçlarına Ait Gecikme Zamlarının İndirilmesine İlişkin (Geçici Kurallar) Yasası 04
Aile (Evlenme ve Boşanma) (Değişiklik) Yasası05
Hayvanların ve İşletmelerin Tanımlanması ve Kaydı (Değişiklik) Yasası06
Tarımsal Araştırma Enstitüsü (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasası07
Tarım Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasası08
Genel Tarım Sigortası Fonu 2019 Mali Yılı Bütçe Yasası09
Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasası10
Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasası11
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin/Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimi Anlaşmasına İlişkin (Onay) Yasasına Ekli Cetvel12
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin/Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimi Anlaşmasına İlişkin (Onay) Yasası12
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasası 13
Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasası 14
Kurumlar Vergisi (Değişiklik) Yasası15
Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Yasası16
Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasası17
Türk Ajansı-Kıbrıs (TAK) 2019 Mali Yılı Bütçe Yasası18
Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu 2019 Mali Yılı Bütçe Yasası19
Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Tarafından Döviz Cinsinden Yapılmış Olan Sözleşmelerden Aylık Kira Bedeli Dört Bin Amerikan Doları ve Altında Olanların 1 Mart 2019 – 31 Aralık 2019 Dönemi Kira Ödemelerinde Döviz Kurunun Sabitlenmesinin Düzenlenmesine İlişkin (Geçici Kurallar) Yasası20
Veteriner Tıbbi Ürünler Yasası21
Toprak Ürünleri Kurumu 2019 Mali Yılı Bütçe Yasası23
Toprak Ürünleri Kurumu 2019 Mali Yılı Bütçe Yasası 23
Toprak Ürünleri Kurumu 2019 Mali Yılı Bütçe Yasası A Cetveli23
Toprak Ürünleri Kurumu 2019 Mali Yılı Bütçe Yasası B Cetveli23
Toprak Ürünleri Kurumu 2019 Mali Yılı Bütçe Yasası C Cetveli23
Toprak Ürünleri Kurumu 2019 Mali Yılı Bütçe Yasası D Cetveli23
Toprak Ürünleri Kurumu 2019 Mali Yılı Bütçe Yasası E Cetveli23
Yayın Yüksek Kurulu 2019 Mali Yılı Bütçe Yasası24
Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu 2019 Mali Yılı Bütçe Yasası25
Bayrak Radyo Televizyon Kurumu 2019 Mali Yılı Bütçe Yasası26
Elektronik Haberleşme (Değişiklik) Yasası27
Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) (Geçici Kurallar) Yasası28
Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Yasası 29
2019 Mali Yılı Ek Bütçe Yasası30
Elektronik Haberleşme (Değişiklik) Yasası31
İstatistik Kurumu (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası32
Kredi Kartı ve Banka Kartı ile Yapılan Perakende Mal ve Hizmet Alımlarına İade Yapılması Yasası 33
Öğretmenler (Değişiklik) Yasası 34
Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik No:2) Yasası35
Hukuk Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasası37
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası (Değişiklik) Yasası 38
Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasası39